Disclaimer

De op deze website weergegeven informatie wordt door Het HypotheekAdviesHuis met zorg samengesteld, maar voor de juistheid of volledigheid kan Het HypotheekAdviesHuis niet instaan. De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door Het HypotheekAdviesHuis zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd. De informatie op deze website is algemeen van aard en kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een advies.

Geen aansprakelijkheid

Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Het HypotheekAdviesHuis is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de gegevens. In geen geval is Het HypotheekAdviesHuis aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

Links

Een aantal links op onze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Het HypotheekAdviesHuis geen zeggenschap heeft. Het HypotheekAdviesHuis geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. Het HypotheekAdviesHuis is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van deze door derden aangeleverde informatie. De aanwezigheid van links naar websites van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven.

Bemiddeling zonder hypotheekadvies

Het HypotheekAdviesHuis biedt je de mogelijkheid je hypotheek af te sluiten zonder hypotheekadvies vooraf. Mocht je daarvoor kiezen, dan verwacht Het HypotheekAdviesHuis dat je voldoende kennis en ervaring hebt om zelfstandig een hypotheekproduct te kiezen. Jij draagt het door jou gekozen hypotheekproduct en bijbehorende risicodekkingen aan, wij helpen je bij de bemiddeling van je hypotheek en aanvullende producten.

Twijfel je welke hypotheek bij jou past of heb je onvoldoende kennis en/of ervaring om een goede keuze te maken, dan laat je je bijstaan door onze adviseur.

Rente

Op de website van Het HypotheekAdviesHuis tonen wij rentes van geldverstrekkers. Het HypotheekAdviesHuis werkt niet met al deze geldverstrekkers samen. Aan de getoonde rentes kunnen geen rechten worden ontleend. Geldverstrekkers kunnen afwijken van de door Het HypotheekAdviesHuis gepubliceerde rentes. De gepubliceerde rentes op onze website wijzigen dagelijks. De rente tijdens een kennismakingsgesprek met Het HypotheekAdviesHuis kan na inventarisatie en na het hypotheekadvies gesprek inmiddels zijn gewijzigd.

Aanvraag- en acceptatieprocedure bij geldverstrekker

Samen willen we dat jouw hypotheekaanvraag zo soepel mogelijk verloopt en dat de akte op tijd bij de notaris passeert. Bij geldverstrekkers ontstaat echter soms een werkvoorraad waardoor het soms lastig is om tijdig een finaal akkoord te krijgen van de geldverstrekker. Wij dienen veertien dagen voor de geplande passeerdatum van de hypotheekakte over een compleet dossier te beschikken. Is dat niet het geval dan bestaat de kans dat de akte niet op tijd bij de notaris kan passeren.

Berekeningen

Je kunt op onze website berekeningen maken. Deze berekeningen worden uitgevoerd op basis van een aantal algemene uitgangspunten en waarbij wordt gerekend met de op dat moment geldende toetsrente, die door de Nederlandse Vereniging van Banken is vastgesteld, en de door jou ingevoerde gegevens. De uitkomsten van de berekeningen zijn slechts een indicatie omdat er geen rekening kan worden gehouden met de voor jou specifiek geldende persoonlijke omstandigheden. Aan de uitkomsten van de berekeningen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het HypotheekAdviesHuis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan.

Gebruik persoonsgegevens

Het HypotheekAdviesHuis respecteert je privacy en zal al je persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen. Wij doen er alles aan om je gegevens veilig op te slaan en dragen bij aan veilig internetgebruik. Het is uitgesloten dat wij je gegevens aan derden verstrekken voor bijvoorbeeld commerciële doeleinden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden vragen wij je contact met ons op te nemen.

Alle gebruikers van hypotheekadvieshuis.nl worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden.

Hoe klanten ons beoordelen

Reviews

“Deskundig advies tijdens het oriëntatiegesprek. Ook was er een behoorlijke tijdsdruk voor het regelen van de hypotheek voor een bepaalde datum, ondanks de huidige drukte bij de hypotheek verstrekers heeft Het Hypotheek AdviesHuis netjes alles geregeld! Ik ben erg tevreden”

“Uitstekend professioneel advies met extra snelheid vanwege korte tijdspanne waarbinnen we moesten opereren.”

Logo's certificaten HAH
Oversluitcheck

Het HypotheekAdviesHuis.
Zo kan ’t ook.

Het HypotheekAdviesHuis gelooft dat hypotheekadvies anders kan. Daarom is alles wat wij doen erop gericht hypotheekadvies voor jou makkelijker, eerlijker en goedkoper te maken.

Wij denken anders en luisteren naar jou. Zodat jij tegen een scherp tarief een goed persoonlijk advies hebt. Lees meer...